Warsztat „Język polski jako język ojczysty w przekładzie” organizowany jest przez dr Annę Stolarczyk-Gembiak, prof. Barbarę Lewandowską-Tomaszczyk oraz mgr Bożenę Miastkowską.

Celem warsztatów jest próba zdefiniowania najważniejszych wyzwań dla tłumacza, dla którego język polski jest językiem wyjściowym i/lub docelowym w działalności translatorskiej. Wyzwania te dotyczą z jednej strony tzw. szeroko rozumianej poprawnej polszczyzny, z drugiej strony umiejętności interpretacji kontekstu kulturowego, języka specjalistycznego czy intencji autora oryginalnego komunikatu.

Istotne są Państwa doświadczenia i sugestie w obszarze dydaktyki translacji. Z uwagi na formułę zapraszamy do przygotowania referatów (maks. 10 minut), których problematyka związana jest z tematem warsztatu, oraz pytań dotyczących omawianego zagadnienia. Po każdym wystąpieniu moderator prowadzi ok. 5-minutową dyskusję.

W drugiej części warsztatów zaplanowano realizację krótkiego zadania translatorskiego w małych grupach roboczych (zgodnie z zainteresowaniami). Przykładowe grupy robocze:

●  Kontekst kulturowy w tłumaczeniu
●  Język polski w tłumaczeniu tekstów prawnych i prawniczych
●  Moduł leksykalno-gramatyczny: polski jako język fleksyjny
●  Psychologiczne aspekty tłumaczenia tekstu

W trzeciej części warsztatów odbędzie się dyskusja panelowa z udziałem prelegentów.

Zainteresowanych zapraszamy do przesyłania zgłoszeń do mgr Bożeny Miastkowskiej na adres mailowy miastkowska@wp.pl.

Pozostałe szczegóły dotyczące przesyłania zgłoszeń na warsztat można znaleźć w sekcji „Zgłaszanie Abstraktów” poniżej.

Ostateczny termin przesłania zgłoszeń na warsztat to 15 lutego 2019.

Językiem warsztatu jest język polski.