• Data konferencji: 1-3 kwietnia 2019
  • Ostateczny termin przesłania zgłoszenia (sesje tematyczne): 15 stycznia 2019
  • Informacja o przyjęciu sesji tematycznej: 30 stycznia 2019
  • Ostateczny termin przesłania zgłoszenia (referaty i postery): 20 lutego 2019
  • Informacja o przyjęciu referatu/posteru: 25 lutego 2019
  • Ostateczny termin rejestracji i wpłaty opłaty konferencyjnej: 15 marca 2019