• Ostateczne ogłoszenie dotyczące formatu konferencji: 15 września 2021
  • Ostateczny termin przesłania abstraktu: 15 września 2021
  • Informacja o przyjęciu abstraktu: 17 września 2021
  • Ostateczny termin uiszczenia opłaty konferencyjnej: 10 października 2021
  • Data konferencji: 18-20 października 2021