• Udział w trybie online (opłata obejmuje dostęp do wszystkich sesji online przy pomocy platformy wideokonferencyjnej oraz publikację po uzyskaniu pozytywnej recenzji):

Opłata pełna:

          Uczestnicy z Polski – 100 złotych

          Uczestnicy z innych państw – 25 euro

Opłata obniżona dla studentów i doktorantów:

          Uczestnicy z Polski – 50 złotych

          Uczestnicy z innych państw – 15 euro

  • Udział na miejscu (opłata obejmuje materiały konferencyjne, 2 przerwy kawowe, 2 obiady, oraz publikację po uzyskaniu pozytywnej recenzji):

Opłata pełna:

          Uczestnicy z Polski – 350 złotych

          Uczestnicy z innych państw – 80 euro

Opłata obniżona dla studentów i doktorantów:

          Uczestnicy z Polski – 200 złotych

          Uczestnicy z innych państw – 50 euro

 

Opłata nie pokrywa kosztów noclegu.

Koszty bankowe i przekazu pokrywają uczestnicy.

 

Opłatę należy uiścić w następujący sposób:

(Tytuł:  imię_nazwisko_contacts&contrasts)

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie

Przyjaźni 1

62-510 Konin

SANTANDER BANK POLSKA S.A.

Numer IBAN: 67 1500 1461 1214 6002 7586 0000

BIC (SWIFT) CODE: WBKPPLPP