Organizatorzy konferencji zaakceptowali cztery propozycje sesji tematycznych. Abstrakty składane na poszczególne sesje tematyczne należy przesłać zarówno do organizatora sesji jak i do sekretariatu konferencji (cc2019@konin.edu.pl) do 20 lutego 2019 roku:

1) JĘZYK POLSKI JAKO JĘZYK OJCZYSTY W PRZEKŁADZIE
Warsztat zorganizowany przez Annę Stolarczyk-Gembiak (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie), Barbarę Lewandowską-Tomaszczyk (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie), oraz Bożenę Miastkowską (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie) ma na celu próbę zdefiniowania najważniejszych wyzwań dla tłumacza, którego językiem wyjściowym i/lub docelowym w działalności translatorskiej jest język polski.

Abstrakty proszę przesyłać do Bożeny Miastkowskiej na adres miastkowska@wp.pl oraz na adres cc2019@konin.edu.pl.

Szczegóły dotyczące przesyłania zgłoszeń na warsztat można znaleźć w sekcji „Zgłaszanie Abstraktów” poniżej.
Językiem warsztatu jest język polski.

Więcej informacji na temat warsztatu można znaleźć pod adresem http://www.cc.pwsz.konin.edu.pl/start-2/.

2) LANGUAGE, HEART, AND MIND
Sesja tematyczna zorganizowana przez Marco Venutiego (Uniwersytet w Katanii), Valerię Monello (Uniwersytet w Katanii), Mikołaja Deckerta (Uniwersytet Łódzki), oraz Barbarę Lewandowską-Tomaszczyk (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie).

Sesja ma na celu dyskusję nad dwoma istotnymi pytaniami:
1) w jaki sposób język wchodzi w interakcje z emocjami i procesami poznawczymi;
2) jakie podejścia teoretyczne (np. językoznawstwo kognitywne, pragmatyka) i metody badawcze (np. badania doświadczalne, badania korpusowe) są najlepiej dostosowane do opisu różnych aspektów relacji między językiem, poznaniem i emocjami.

Tematy poruszane w trakcie sesji obejmują, między innymi:
• ramowanie afektywne w dyskursie
• analizę sentymentu
• emocje i płynność przetwarzania
• emocje i tłumaczenie
• emocje i argumentację

Abstrakty proszę przesyłać do Mikołaja Deckerta na adres mikolaj.deckert@gmail.com oraz na adres cc2019@konin.edu.pl.
Szczegóły dotyczące przesyłania zgłoszeń na warsztat można znaleźć w sekcji „Zgłaszanie Abstraktów” poniżej.
Językiem sesji tematycznej jest język angielski.

Więcej informacji na temat sesji tematycznej można znaleźć pod adresem http://www.cc.pwsz.konin.edu.pl/start-2/.

3) BETWEEN THE ORIENT AND THE OCCIDENT: READING AND TRANSLATING RAWI HAGE
Sesja tematyczna zorganizowana przez Ewę Urbaniak-Rybicką (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie), Krzysztofa Majera (Uniwersytet Łódzki), oraz Ewę Macura-Nnamdi (Uniwersytet Śląski) ma na celu dyskusję nad wielokulturowymi aspektami w dziełach i tłumaczeniach Rawiego Hage – kanadyjskiego pisarza o libańskich korzeniach.

Abstrakty proszę przesyłać do Ewy Urbaniak-Rybickiej na adres ewaur@poczta.onet.pl oraz na adres cc2019@konin.edu.pl.

Szczegóły dotyczące przesyłania zgłoszeń na warsztat można znaleźć w sekcji „Zgłaszanie Abstraktów” poniżej.
Językiem sesji tematycznej jest język angielski.

Więcej informacji na temat sesji tematycznej można znaleźć pod adresem http://www.cc.pwsz.konin.edu.pl/start-2/.

4) CLIL W PERSPEKTYWIE KULTUROWEJ
Sesja tematyczna zorganizowana przez Agnieszkę Borowiak (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa) poświęcona zagadnieniu nauczania dwujęzycznego, w szczególności psycholingwistyce nauczania dwujęzycznego oraz promowaniu kompetencji interkulturowych poprzez nauczanie dwujęzyczne.

Abstrakty proszę przesyłać do Agnieszki Borowiak na adres agnieszka_borowiak@wp.pl oraz na adres cc2019@konin.edu.pl.
Szczegóły dotyczące przesyłania zgłoszeń na warsztat można znaleźć w sekcji „Zgłaszanie Abstraktów” poniżej.
Językami sesji tematycznej są język polski i angielski.

Informacje o szczegółach związanych z udziałem w sesji tematycznej przekazuje jej organizatorka.

Więcej informacji na temat sesji tematycznej można znaleźć pod adresem http://www.cc.pwsz.konin.edu.pl/start-2/.