Katedra Badań nad Językiem, Literaturą i Przekładem Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie prowadzi badania nad tematyką, która rozwija wiedzę w dziedzinie języka, literatury i przekładu w kontekstach wewnątrzkulturowych oraz międzykulturowych.

Bierzemy udział w wartościowych projektach badawczych i edukacyjnych, które rozwijają wiedzę o systemach językowych, szczególnie w odniesieniu do języka angielskiego i niemieckiego, literaturze tych kultur oraz teorii i praktyce przekładu. Prowadzimy współpracę zarówno na terenie PWSZ w Koninie jak również z uczelniami w Polsce oraz z ośrodkami w innych krajach (Inicjatywa GetIT).

Tematyka dotycząca Kontaktów i Kontrastów w języku, literaturze i kulturze jest tematyką dominująca w działalności akademickiej Katedry. Jesteśmy częścią projektów międzynarodowych (SAREP http://sarepcost.eu/), organizujemy systematyczne spotkania PANELOWE (Kompetencje Współczesnego Tłumacza) oraz KONFERENCJE (Zbliżenia). W roku 2017 inicjujemy cykl międzynarodowych konferencji tematycznych Contacts & Contrasts, które będą organizowane co drugi rok.