PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA
w KONINIE
Wydział Filologiczny
CONTACTS & CONTRASTS
ul. Wyszyńskiego 35

62-510 Konin

Tel.: 63 249 7240
E-mail: cc@konin.edu.pl

Sekretarze konferencji: Ewa Konieczna, Marta Woźnicka
Języki konferencji: angielski, niemiecki, polski