PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA
w KONINIE
Wydział Filologiczny
CONTACTS & CONTRASTS
ul. Wyszyńskiego 3c

62-510 Konin

Tel.: 63 249 7240
E-mail: cc2019@konin.edu.pl

Sekretarze konferencji:
Ewa Konieczna, Marcin Trojszczak

Komitet Organizacyjny:

  • Profesor Barbara Lewandowska-Tomaszczyk – Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego, Współorganizatorka warsztatu
  • Dr Anna Stolarczyk-Gembiak – Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego, Współorganizatorka warsztatu, Dziekan Wydziału Filologicznego
  • Dr Marcin Trojszczak – Sekretarz Komitetu Organizacyjnego
  • Mgr Ewa Konieczna – Sekretarz Komitetu Organizacyjnego, Prodziekan Wydziału Filologicznego
  • Dr Marta Woźnicka – Wsparcie organizacyjne (abstrakty)
  • Dr Ewa Urbaniak-Rybicka – Wsparcie organizacyjne (abstrakty)
  • Dr Grzegorz Pawłowski – Wsparcie informatyczne
  • Mgr Bożena Miastkowska – Współorganizatorka warsztatu
  • Mgr Marek Gralewski – Wsparcie organizacyjne