Sesje tematyczne

Autorzy sesji tematycznych zgłaszają opis proponowanej sesji bezpośrednio do organizatorów na adres mailowy cc2019@konin.edu.pl w formacie .doc(x) oraz .pdf.

Opisy powinny zawierać:

●  Nazwę sesji
●  Imię, nazwisko i afiliację prowadzącego sesję
●  Krótkie streszczenie tematyki sesji (do 300 wyrazów)
●  Listę autorów uczestniczących w sesji, ich afiliacje oraz abstrakty wystąpień.

Ostateczny termin przesłania sesji tematycznych to 15 stycznia 2019.


Referaty i postery indywidualne

Abstrakty referatów należy przesłać bezpośrednio do organizatorów konferencji na adres mailowycc2019@konin.edu.pl w formacie .pdf oraz .doc(x).

●  Prosimy zaznaczać w tytule abstraktu REFERAT lub POSTER
●  Prosimy o przesyłanie abstraktów  w postaci załączonych plików .doc(x) oraz .pdf, których nazwy powinny zawierać:

Nazwisko_Tytuł.doc(x)/pdf, np. Kowalski_Konceptualizacje kulturowe.doc(x)/pdf

●  Prosimy o podanie do 10 słów kluczowych w abstraktach
●  Maksymalna długość abstraktu to 300 słów (do 2 stron Times Roman 12, włączając wykresy, tabele oraz bibliografie)
●  Odniesienia bibliograficzne należy umieścić w treści abstraktu.

Ostateczny termin przesłania referatów i posterów to 20 lutego 2019.

 

Pobierz formularz zgłoszenia