Konferencja

U N I V E R S I T Y   O F   A P P L I E D   S C I E N C E S   I N   K O  N I N
P O L A N  D

CONTACTS & CONTRASTS:
Language, Literature, Culture

KONTAKTE UND KONTRASTE:
Sprache, Literatur, Kultur

KONTAKTY I KONTRASTY:
Język, Literatura, Kultura

 29-31 maja 2017

Konferencja odbywać się będzie w Centrum Konferencyjnym PWSZ
w Koninie, ul. Popiełuszki 4.

KOMUNIKAT PIERWSZY

Konin leży w środkowej części Polski i położony jest nad brzegami Warty. Historia miasta rozpoczyna się w XII wieku, obecnie Konin jest dynamicznie rozwijającym się rejonem Wielkopolski, otoczonym terenami leśnymi i licznymi jeziorami rejonem bogatym w historię.

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego:
Barbara Lewandowska-Tomaszczyk (język angielski i polski),  Anna Stolarczyk –Gembiak (język niemiecki i polski)

Sekretarze Komitet Organizacyjnego:
Ewa Konieczna (jęz. angielski i polski), Marta Woźnicka (jęz. niemiecki i polski)
IT: Grzegorz Pawłowski

Adres pocztowy:
Contacts & Contrasts
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa  w Koninie

Wydział Filologiczny
Kard. Wyszyńskiego 3C
62-510 Konin

Adres mailowy: cc@cc.konin.edu.pl
Strona internetowa: cc.konin.edu.pl
Języki konferencji: angielski, niemiecki, polski

ABSTRAKTY

Katedra Badań nad Językiem, Literaturą i Przekładem Wydziału Filologicznego PWSZ w Koninie zaprasza do składania abstraktów referatów, posterów i sesji tematycznych dotyczących tematyki badań nad tematyką kontaktów między językami, literaturą i kulturą, oraz badań z pokrewnych nauk kognitywnych, społecznych oraz nauk o komunikowaniu się.

Proponowana problematyka dotyczy podanych tematów badawczych, choć nie jest do nich ograniczona:

Dyskurs i komunikacja interkulturowa
Interakcja społeczna
Kontrasty i konflikty
Tożsamość i hybrydowość
Kontrasty w mediach
Gatunki i style literackie w językach i kulturach
Kontrasty kulturowe
Językoznawstwo kontaktowe
Językoznawstwo kontrastywne
Nauka i studia za granicą
Języki obce i kontakty międzynarodowe
Kontakty i kontrasty w dyskursie zawodowym

Na prezentację każdego referatu oraz dyskusji przewidujemy 30 minut.
Przyjęte artykuły zostaną opublikowane w tomie pokonferencyjnym.

Grono wybitnych specjalistów przyjęło nasze zaproszenie do wygłoszenia referatów plenarnych:

Profesor Lucile Desblache (Roehampton University, London)
Prof. David Kaplan (University of Salento – Lecce)
Profesor Hubert Orłowski
(Polska Akademia Nauk/ Wyższa Szkoła Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego w Poznaniu)
Profesor Mirosław Pawlak (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie/ Wydział Pedagogiczno- Artystyczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Kaliszu)
Profesor David Pichaske (Southwest Minnesota State University, Marshall, MN)
Profesor Eliza Pieciul-Karmińska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w  Poznaniu)
Profesor Hanna Pułaczewska (Uniwersytet Szczeciński)

ZGŁASZANIE ABSTRAKTÓW

Sesje tematyczne

Autorzy  sesji tematycznych zgłaszają opis proponowanej sesji bezpośrednio do organizatorów na adres mailowy cc@konin.edu.pl w formacie doc. i pdf.

Opisy powinny zawierać krótkie streszczenie tematyki sesji (do 400 wyrazów), imię, nazwisko i afiliację prowadzącego sesję, listę autorów uczestniczących w sesji, ich afiliacje oraz abstrakty wystąpień.

Referaty i postery indywidualne

Prosimy zaznaczać w tytule abstraktu REFERAT lub POSTER.

Prosimy o przesyłanie abstraktów (do 2 stron Times Roman 12, włączając wykresy, tabele oraz bibliografie) w postaci załączonych plików doc(x). oraz pdf., których nazwy powinny zawierać:

Nazwisko.Tytuł.Artykuł/Posteru.docx./pdf

Wzór: Kowalski_Hybrydowosc_w_poezji.doc(x)/pdf

Prosimy o podanie do 10 słów kluczowych w abstraktach.

OPŁATY KONFERENCYJNE

Opłata konferencyjna zawiera opłatę za lunche i przerwy kawowe w czasie trwania konferencji, uroczystą  kolację oraz materiały konferencyjne i druk publikacji pokonferencyjnej.

Opłata konferencyjna nie pokrywa kosztów zakwaterowania i kosztów  wycieczki do Bazyliki w Licheniu.

Opłaty

Wczesna (do 30 marca 2017 r. ) – 450 zł – 16 Euro
Regularna (30 marca – 20 maja 2017 r.) – 490 zł – 180 Euro

Studenci studiów magisterskich i doktorskich płacą obniżoną opłatę konferencyjna w wysokości 350 zł / 125 Euro. Status studenta musi być potwierdzony przez dziekanat właściwej uczelni.

Uczestnicy zainteresowani wycieczką do Bazyliki w Licheniu dodają do opłat 20 zł – 6 euro
Opłaty powinny być wpłacane na podane poniżej konto bankowe. Koszty bankowe i przekazu pokrywane są przez uczestników.

Prosimy podać tytuł zapłaty:
imię nazwisko_contacts&contrasts (+Licheń)
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie
Przyjaźni 1
62-510 Konin

BANK BZWBK: 67 1500 1461 1214 6002 7586 0000

PODRÓŻ DO KONINA

Samolot –  Najbliższe lotniska to Lotnisko Chopina w Warszawie (220 km), Lotnisko  Warszawa-Modlin (230 km), Lotnisko  Poznań-Ławica (100 km), Lotnisko Władysława Reymonta w Łodzi (100 km)

Pociąg – Regularne połączenia kolejowe z Poznania (czas podróży 60 – 90 min) i z Warszawy (150 min). Z Łodzi (Dworzec Łódż Kaliska lub Łódź Widzew) połączenia bezpośrednie (120 min) lub z przesiadką.

Samochód.  Konin  położony jest przy trasie autostrady A2 Warszawa-Poznań.  Droga krajowa nr 25 łączy miejscowości położone na północ i południe od Konina.

Zakwaterowanie (organizowane indywidualnie, kontakt bezpośrednio  z wybranym hotelem)

HOTELE

“Konin” pokoje  ** / ***,  odległość od miejsca konferencji 2,7 km – www.hotelkonin.pl

“Pałacyk” ****  (2,5 km) – www.hotel-konin.com

“Blues Hostel” (budget),  Stare Miasto,  (5 km) – www.blueshostel.pl

„Ogonowski” ***, Stary Konin, (5,8 km) – www.ogonowski.com.pl

PROGRAM DODATKOWY:

Uroczysta kolacja (w ramach opłaty konferencyjnej)

Wycieczka do Bazyliki w Licheniu ( 20 zł – 6 euro)

NAJWAŻNIEJSZE TERMINY:

Daty konferencji: 29-31 maja 2017
Przesłanie abstraktu (sesje tematyczne): do 1 lutego 2017
Informacje o przyjęciu sesji tematycznej: do 15  lutego 2017
Przesłanie abstraktu (referaty indywidualne oraz postery): do 1  marca 2017
Informacja o przyjęciu referatu/postera: do 15 marca 2017
Wczesna rejestracja i wpłata: do 30 marca 2017
Regularna rejestracja i wpłata: do 20 maja 2017

Arkusz zgłoszenia do pobrania 

Wypełnione zgłoszenia prosimy przesyłać adres: cc@cc.pwsz.konin.edu.pl